Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sen jäseniksi hyväksyttyjen poliisijärjestöjen jäsenistöön kuuluvien ammattitaidonedistämiseksi ja virantoimituksessa tapahtuneen väkivallan johdosta surmansa saaneen tai vaikeasti vammautuneen poliisitoimen haltijan lähiomaisen avustamiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi tarvittavat varat yhdistys hankkii perimällä jäsenyhdistyksiltään vuosimaksuja, vastaanottamalla lahjoituksia tai testamentteja sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä tai arpajaisia.


Yhdistys myöntää apurahoja ja avustuksia:

1.    jäsenjärjestöjen jäsenkunnalleen järjestämien opintopäivien tai tilaisuuksia tukemiseen tai tällaisiin opintotilaisuuksiin osallistumiseksi,

2.    jäsenjärjestöjen jäsenten ammatillisten opintojen tukemiseen kotimaassa tai muissa maissa,

3.    virantoimituksessa väkivallan johdosta surmansa saaneen tai vaikeasti loukkaantuneen, poliisitoimen haltijan lähiomaisille tai vammautuneelle, tai muusta painavasta syystä. sekä

4.    muihin poliisin toimialaan koskeviin tarkoituksiin varojen lahjoittajan toivomusten tai määräysten mukaisesti.