Poliisin Tuki RY

Vuonna 1964 perustetun Poliisin Tuki ry:n taustayhdistyksiä ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Nimismiesyhdistys ja Poliisilakimiehet. 

Yhdistys ei ole poliittisesti sitoutunut, eikä osallistu ammattiyhdistystoimintaa. Sen ainoa tehtävä on tukea jäsenistöään.

Rahankeräyslupa

Poliisihallitus on 01.04.2021 myöntänyt yhdistykselle, toistaiseksi voimassa olevan, rahankeräysluvan numero RA/2021/425.

Kertyvät varat käytetään virantoimituksessa tapahtuneen väkivallan johdosta surmansa saaneen tai vaikeasti vammautuneen poliisitoimenhaltijan lähiomaisten auttamiseksi.

Yhdistyksen rahankeräystili

Osuuspankki; FI57 8000 1900 0691 06 

IBAN; DABAFIHH